Suxestións

Tes algunha suxestión? O Plan de Acción de Pontevedra enténdese como un proceso vivo e en constate revisión.

A continuación, a fin de continuar creando unha cidade agradable, sostible e inclusiva, podes enviarnos calquera achega ou suxestión.