Diagnose da Axenda Urbana Pontevedra 2030

A fin de dispoñer dunha base de coñecemento sólida e rigorosa que permita detectar as potencialidades e os retos de Pontevedra, co obxectivo de desenvolver a Axenda Urbana desta cidade, elabórase unha análise e un diagnóstico transversal, multidisciplinar e integrado, o cal se enriquece e contrasta con achegas da cidadanía e dos actores locais, mediante unha participación cidadá activa.
 Para a elaboración deste diagnóstico tómanse como punto de partida os da Axenda Urbana Española, que marcan os dez ámbitos temáticos do diagnóstico. Obxectivos estratéxicos A continuación, recóllense as principais conclusións e retos en cada un dos ámbitos temáticos.

1.

Territorio, paisaxe e biodiversidade
 

2.

Modelo de
cidade
 

3.

Cambio climático
e resilencia
 

4.

Xestión sostible dos recursos e economía circular

5.

Mobilidade
e transporte
 

6.

Cohesión social e igualdade de oportunidades

7.

Economía urbana
 
 

8.

Vivenda
 
 

9.

Era dixital
 
 

10.

Instrumentos
e Gobernanza